Backup

Udgivet

Backup af data og af jeres produktionssystem er en nødvendighed.  Om end ikke alle former for backup er lige vigtige.

Det er afgørende nødvendigt, at du har en backup af dine egne data: Dine data kan ofte ikke genskabes og i hvert fald kun med betragtelige omkostninger som fx fornyet indtastning af bilag eller lignende.

Det samme gælder backup af de systemer, som du har fået specielt udviklet.

Backup af standardsystemer, både hardware og software, er knap så vigtigt: Du kan jo genanskaffe disse ting. Måske. For hvis du benytter en system af ældre dato, er det ikke sikkert at du kan genanskaffe det samme. Du må vurdere omkostningerne ved backup af dine systemer i forhold til det tidstab, du vil risikere, hvis systemerne skal genanskaffes og reinstalleres. Og du bør også vurdere, hvor din backup skal befinde sig: En backup udenfor huset er nødvendig for at sikre mod tab ved indbrud og brand – men fremskaffelse og kopiering af mange GB data over nettet, hvis du rammes af en anden type datatab kan tage betragtelig tid,